AKADEMİK KURUMLAR

Endüstriyel Tasarım mesleğinin eğitimi derneğimizin en önemli dinamiklerinden biridir. 1940’larda 2. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra göç eden Bauhaus hocaları ile Amerika’da endüstriyel tasarım eğitimi başlamıştır. Türkiye’de göreceli olarak genç bir disiplin olan endüstriyel tasarım eğitimi ilk kez 1970’lerin başında lisans düzeyinde İstanbul’da başlamıştır.

 

İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ‘Endüstri Tasarımı’ adı altında ilk ürün tasarımı lisans programının açılmasının ardından günümüzde tasarım eğitimi veren lisans programlan ‘Endüstriyel Tasarım’ ve ‘Endüstri Ürünleri Tasarımı’ adlan altında yer almaktadır. Her iki adı taşıyan bu eğitimler, birbirlerinden yapısal olarak farklı olmamakla birlikte bu isim farklılığı yurtdışında ‘Industrial Design ve ‘Industrial Product Design program başlıklarının Türkçeleştirilmesine dayanmaktadır. Günümüzde ise tüm dünyada bu alanda ‘Industrial Design tanımı genel kabul görmektedir.

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü Türkiye’de ilk defa 1971 yılında, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi adım alacak olan, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümünde Iç Mimarlık ve Endüstri Tasarımı kürsüsü olarak kurulmuştur. 1979 yılında ise ODTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü adı ile lisans eğitimi vermeye başlamıştır. ODTÜ’de kurulan bölümün kuruluş çalışmaları her ne kadar Marshall yardım programı kapsamında yapılan çalışmalarla 1950’lilerin sonuna kadar tarihlense de bölümün kurulumu ancak 1979 yılında olmuştur. ODTÜ’de kurulan bölümün ardından 1985 yılında İstanbul’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, 1993 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi altında lisans eğitimine başlayarak öğrenci kabul etmeye başlamışlardır. 

 

Yarım yüzyıla yaklaşan tarihi ile Türkiye’deki Endüstriyel Ürünleri Tasarımı eğitimi macerasının ilk 25 yılı, tamamı devlet üniversiteleri bünyesinde bulunan 4 lisans programı ile geçirdikten sonra 1996 yılında, ilk kez bir vakıf üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı programı açılmıştır. 2000 yılında, Ankara’da bulunan ODTÜ dışarıda bırakılırsa İstanbul dışındaki ilk bölüm Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde açılmıştır, ilk lisans programının öğrenci kabul etmesinin ardından geçen 45 yıllık süre içerisinde  kapatılmış olan 3 program dışında- günümüzde toplam 30 lisans programı faaliyet göstermektedir.. Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, ülkemizde bulunan güncel endüstriyel tasarım ve endüstri ürünleri tasarımı lisans ve yüksek lisans eğitimi veren üniversiteleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Bilgiler Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından her sene güncellenmektedir. 

© Copyright 2020 | Endüstriyel Tasarımcılar Derneği

Websitesi Studio Karun tarafından oluşturulmuştur.

  • Facebook - Gri Çember
  • Instagram - Gri Çember
  • LinkedIn - Gri Çember
  • YouTube - Gri Çember
  • Spotify - Gri Çember
ENTA_LOGO_BUYUKBOY_A_edited.png