top of page

AKADEMİK KURUMLAR

Endüstriyel Tasarım mesleğinin eğitimi derneğimizin en önemli dinamiklerinden biridir. 1940’larda 2. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra göç eden Bauhaus hocaları ile Amerika’da endüstriyel tasarım eğitimi başlamıştır. Türkiye’de görece genç bir disiplin olan endüstriyel tasarım eğitimi ilk kez 1970’lerin başında lisans düzeyinde İstanbul’da başlamıştır.

 

İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ‘Endüstri Tasarımı’ adı altında ilk ürün tasarımı lisans programının açılmasının ardından günümüzde tasarım eğitimi veren lisans programları ‘Endüstriyel Tasarım’ ve ‘Endüstri Ürünleri Tasarımı’ başlıkları altında yer almaktadır. Her iki adı taşıyan bu eğitimler yapısal olarak birbirine eş olmasına rağmen, mevcut  isim farklılığı yurtdışındaki ‘Industrial Design ve ‘Industrial Product Design program başlıklarının Türkçeleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde ise tüm dünyada ‘Industrial Design tanımı genel kabul görmektedir. Endüstriyel  Tasarım öğretimi Türkiye’de ilk defa 1971 yılında, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi adını alacak olan, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu kapsamında kurulmuştur. 1979 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü adı ile lisans eğitimi verilmeye başlamıştır. ODTÜ’de kurulan bölümün ardından 1985 yılında İstanbul’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kapsamında kurulan bölümler  lisans seviyesinde  öğrenci kabul etmeye başlamışlardır. 

 

Yarım yüzyıla yaklaşan tarihi ile Türkiye’de Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitiminin ilk 25 yılı, tamamı devlet üniversiteleri bünyesinde bulunan 4 lisans programı ile geçtikten sonra 1996 yılında, ilk kez bir vakıf üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı programı açılmıştır. Ankara ve İstanbul dışındaki ilk bölüm 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde açılmıştır. Türkiye’de ilk lisans programının öğrenci kabul etmesinin ardından geçen 45 yıllık süre içerisinde kapatılmış olan 3 program dışında, günümüzde toplam 30 lisans programı faaliyet göstermektedir.
 

Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, ülkemizde bulunan güncel endüstriyel tasarım ve endüstri ürünleri tasarımı lisans ve yüksek lisans eğitimi veren üniversiteleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Bu bilgiler Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından her sene güncellenmektedir.

bottom of page