TASARIM KULÜPLERİ

ENTA olarak üniversitelerdeki tasarım kulüpleri ile iş birliği yapıyor onlara destek veriyoruz. İş birliği yaptığımız tasarım kulüplerimiz : 

Marmara Üniversitesi Tasarım Kulübü

Marmara Üniversitesi Tasarım Kulübü, 2015 Yılından beri varlığını sürdüren, endüstriyel tasarım başta olmak üzere tasarımın ve sanatın her türlü alanı için etkinlikler yaparak, öğrencilerin bilincini artırmayı, mesleki hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlar için kılavuz olmayı ve sektör ile akademi arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlar. 

Kulüp Başkanı - Berkay Halit GÜRSOY

Mail                     : berkayhalitgursoy@gmail.com

Instagram         : @marmaratasarimkulubu

Fabrika Tasarım Kulübü

Fabrika Tasarım, Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
öğrencileri tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Kulüp olarak genel amaçları
tasarımın önemini açıklamak ve bu yolda çeşitli disiplinlerden insanları bir araya
getirerek yaratıcı, yenilikçi ve nitelikli fikirlerin başlangıç noktası olmaktır.
Tasarımın bir süreç olduğunu temel alan etkinlikleri, katılımcıların tüm süreci deneyimlemesini ön planda tutarak organize ediliyor. 

Kulüp Başkanı – Sena Bakay

Mail                      : fabrikatasarimkulubu@gmail.com
Instagram          : @fabrikatasarimkhas

IDEA Tasarım Kulübü

İDEA Kulüp; Karabük Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri tarafından; tasarımcı adaylarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması, disiplinler arası çalışma kültürünün kuvvetlendirilmesi, kültürel etkinlikler ve çeşitli faaliyetlerin katılımcılara en verimli haliyle sunulması ve mesleki farkındalığın temeline ortak olmak amacıyla, 2018 yılında kuruldu. Amaçları ve hedefleri doğrultusunda; etkili ve dinamik fikirleri ile, üretmeye devam ediyorlar.

Mail                      : ideakulup@gmail.com

Instagram          : @ideakulup

Tasarım Kulübü

Küreselleşen dünyada; pazarlarda rekabetin artmasıyla birlikte ürünler hem işlev hem de estetik açıdan önem kazanırken, “tasarım” olgusu da üretimde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu önemi ilgili bölümlerden mezun olmadan kavrayıp bu alanda çalışmalar yapan Eskişehir Teknik Üniversitesi Tasarım Kulübü, yaratıcı disiplinlerden farklı bölüm öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak birlikte bir tasarım kültürü oluşturma ve bu birliktelik sayesinde projeler üretmeyi hedefleyen bir öğrenci oluşumudur.

Kulüp Başkanı - Şeyma AVDAN

Mail                      : eskisehirtasarimkulubu@gmail.com 

Instagram          : @tasarimkulubu

Gazi Üniversitesi Tasarım ve İnovasyon Topluluğu

Tasarım ve İnovasyon Topluluğu, endüstriyel tasarım bölüm öğrencilerinin üniversitenin diğer öğrencileri ile etkileşimini arttırmayı, akademik ve mesleki yeterliliklerini kanıtlamış kişiler ile buluşturmayı, çalışma ve bilgi aktarımına uygun ortam yaratmayı kendine görev edinmiş bir öğrenci topluluğudur.

Kulüp Başkanı - Büşra Nur Bekçi

Mail                      : bnbekci10@gmail.com

Instagram          : @gazitasariminovasyon

MID Topluluğu

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin bünyesinde Dr. Seher Oya Akman danışmanlığı ve desteğiyle, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri tarafından kurulan ilk ve tek topluluk özelliği taşımakla beraber üniversite bünyesindeki Enderun Girişimcilik Merkeziyle stratejik destek ve start-up çalışmaları yürütüyor. Topluluk çeşitli bölümlerden öğrencileri bulunduran, tasarımcıları ve tasarıma ilgisi olan her bireyi birleştirmeyi amaçlayan bir topluluktur. 

Kulüp Başkanı - Korcan Bacaksız

Mail                      : innovationdesign@medipol.edu.tr

Instagram          : @midtoplulugu

İYYÜ Tasarım Kulübü

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde kurulan Tasarım Kulübü üyelerini sektörün önde gelen isimleriyle buluşturmayı, iş ve staj imkanı sağlamayı ve mesleki yeterliliklerini arttırmayı hedefliyor. Kulüp İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü işbirliğinde söyleşi ve eğitim etkinlikleri gerçekleştiriyor. Galeri Yeni Yüzyıl’da üyelerinin ve çeşitli sanatçıların çalışmalarını sergiliyor. Tasarım odaklı organizasyonları ve çeşitli sergileri ziyaret ediyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tasarım Kulübü, amaçları doğrultusunda Dr. Özlem Vargün danışmanlığında faaliyetlerine devam ediyor.​

Kulüp Başkanı - Tuğçe Karaköz

Mail                      : tugcekrkz98@gmail.com

Instagram          : @yyutasarimkulubu

İAÜ ENTASK

2018 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan kulüp, sanat ve tasarım alanı etkinliklerinin yanında, çeşitli organizasyonlarla üyelerinin kültürel, akademik ve mesleki gelişim sağlama konusunda katkı sunmaktadır.

Kulüp Başkanı - Mehmet Kaymak

Mail                      : iauentask@gmail.com

Instagram          : @iauentask

İnovatif Düşünce Topluluğu

Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulan İnovatif Düşünce Topluluğu, sektörden isimlerle tasarımın çeşitli disiplinlerini kapsayan etkinlikler düzenleyerek tasarımcı adaylarının akademik ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı ve Türkiye genelinde düzenlenen tasarım faaliyetlerine katılım göstererek farklı üniversitelerin öğrencileri arasında iletişimi arttırmayı hedeflemektedir.

Kulüp Başkanı - Erva Nurçin ŞENAY

Mail                      : ervanurcinsenay@gmail.com

Instagram          : @inovatifdusuncetoplulugu

© Copyright 2020 | Endüstriyel Tasarımcılar Derneği

Websitesi Studio Karun tarafından oluşturulmuştur.

  • Facebook - Gri Çember
  • Instagram - Gri Çember
  • LinkedIn - Gri Çember
  • YouTube - Gri Çember
  • Spotify - Gri Çember
ENTA_LOGO_BUYUKBOY_A_edited.png