Hakkımızda

Manifestomuz

 • Üyelerimizin de katkılarıyla belirli aralıklarla dijital veya basılı yayın çıkarmak

 • Erişilebilir, değerli ve zengin içerik oluşturmak, zaman içinde bilgi kaynağı olmak

 • Endüstriyel tasarım mesleğini bilinir kılmak

 • Toplanmak, tartışmak, üretmek ve paylaşmak için etkinlikler düzenlemek

 • Üyelerimizin kariyerlerine destekte bulunmak

 • Multidisipliner bir üretim ortamı yaratmaya çalışmak

 • Endüstriyel tasarımcı, tasarım öğrencileri ve sektör arasında bir etkileşim ağı oluşturmak

Endüstriyel Tasarımcılar Derneği - ENTA kuruluş aşamasında mesleğin uluslararası çatı örgütü olan WDO (World Design Organization) profesyonel üyesi olan tüm yapılanmaların incelenmesini de içeren kapsamlı sonucu yeni bir model ortaya konularak oluşturulmuş; ülkemizde endüstriyel tasarım mesleğini daha bilinir kılmayı, mesleğin eğitim-piyasa standartlarını yükseltmeyi ve tasarımcıya istihdam, üreticiye ise katma değer yaratacak yeni fırsatlar yaratmayı amaçlayan mesleki bir dernektir. Faaliyet gösterdiği alanlar nedir? Endüstriyel Tasarımcılar Derneği mesleğin gelişimi için şirketler, tasarımcılar ve öğrenciler için seminer, yarışma, atölye, eğitim, fuar gibi etkinlikler düzenler. Aynı zamanda bu kişi ve kurumlar arasındaki etkileşimi geliştirir. Üye tasarımcıları ile tasarım projeleri gerçekleştirir. Kurumsal üyelik sistemi nedir? ENTA’nın kurumsal şirketlere katkıları nelerdir? Oluşturduğumuz model kapsamında farklı ihtiyaç ve taleplere yönelik farklı kapsamlarda üyelik tiplerini içeren bir sistem oluşturmuş bulunmaktayız. Kurumsal Üyelik, sistemimizin tüzel kişileri temel alan üyelik tipidir. Kurumsal Üyelik anlaşması yaptığımız tüzel yapılar ile ENTA güvencesi altında işbirliği yapılacaktır. Kurumsal Üyelik alma yönetim kurulumuzun kararı ile tüzel kişinin atadığı temsilcileri arasında bir sözleşmeyle mümkün olmaktadır. Bu sözleşmede endüstriyel tasarım mesleğine destek sağlayacak bir takım şartlar mevcuttur. Bu şartların içinde endüstriyel tasarımcı istihdam etme, endüstriyel tasarım öğrencilerine staj imkanı sağlama, endüstriyel tasarımcı personelin asgari çalışma koşullarının belirlenmesi gibi şartlar bulunmaktadır. ENTA'nın kurumsal üyelerine verdiği hizmet ise yakında kurulacak olan online tasarım altyapımızda alan sağlamak, tüzel yapıyı her türlü etkinlik ve organizasyonda sponsorluk bazında reklam çalışması yapmak, talep edilen tasarım yarışmaları çalıştaylar ve çeşitli seminerler düzenlemek ve üyeyi rekabet ortamında daha ileri bir noktaya taşıyacak projeler geliştirmek; Kurumun tasarım anlamında istediği her türlü noktada müdahil olunarak talep edilen firma ve tasarımcılarla iş birliği sağlanmasına önayak olmak olarak tanımlanabilir.

Başkan
Onur Koçan Başkan
Başkan Yardımcısı
Aydın Algan Başkan Yardımcısı
Yazman
Selin Koşağan Yazman
Sayman
M. Aydın Keçeli Sayman
Üye
Ulaş Yıldırım Üye
Başkan
Onur Koçan Başkan
Başkan Yardımcısı
Ulaş Yıldırım Başkan Yardımcısı
Yazman
Selimcan Küçükyıldırım Yazman
Sayman
M. Aydın Keçeli Sayman
Üye
Aydın Algan Üye

Kurucular

 • Aydın Algan
 • Ayşe Ahsen Şafak Kestek
 • Elif Güneş Uçar
 • Filiz Ersin
 • Onur Koçan
 • Onur Tulunay
 • Selim Can Küçükyıldırım
 • Ulaş Yıldırım
 • Volkan Gökalp