Rules

BÖLÜM 1

DERNEĞIN ADI, DERNEĞIN KISA ADI, MERKEZI, AMACI, AMBLEMI

 

MADDE 1 : DERNEĞIN ADI                  :  ENDÜSTRIYEL TASARIMCILAR DERNEĞI

MADDE 2 : KISA ADI                          :  ENTA

MADDE 3 : ŞUBESI                    :YASALARIN ÖNGÖRDÜĞÜ KURAL VE IŞLEMLERE VE YAYILIM POLITIKASINA UYGUN OLARAK YURTIÇI VE YURTDIŞINDA ŞUBELER, TEMSILCILIKLER AÇABILIR VEYA GENEL KURUL KARARI ILE KAPATABILIR.

MADDE 4 : MERKEZI                        :İSTANBUL                            

MADDE 5 : DERNEĞIN AMACI         :ENDÜSTRIYEL TASARIM MESLEĞINI    TOPLUMA    TANITMAK,    ÜYELERININ HAK VE YETKILERINI OLUŞTURMAK VE KORUMAK,MESLEKI GELIŞIMLERI VE YENILIKLERI TAKIP ETMEK ÜYELER VE DIĞER MESLEK ALANLARI ARASINDA ILETIŞIMI VE DAYANIŞMAYI GÜÇLENDIRMEK,  TOPLUMA TASARLANMIŞ NITELIKLI ÜRÜNLER SUNULMASINI SAĞLAMAKTIR.

MADDE 6: FAALIYET ALANI                    :DERNEĞIN AMAÇLARINI HAYATA GEÇIRMEK ADINA ENDÜSTRIYEL TASARIM ILE ILGILI KURUM/KURULUŞ, ÜRETICI, MESLEKTAŞ VE DE SON KULLANICIYLA ULUSAL VE ULUSLARARASI TEORIK VE PRATIK FAALIYETLERLE ILINTILIDIR.

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

MADDE 7                                            : DERNEK YUKARIDAKI AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTIRMEK ÜZERE:

A. SOSYAL, KÜLTÜREL VE DISIPLINLER ARASI ILIŞKILERI KURMAYA YÖNELIK TOPLANTILAR, SEMINERLER, FILM GÖSTERILERI, SERGI VE FUARLAR, OTURUMLAR, MESLEK EĞITIMI ILE ILGILI GEZILER VE YARIŞMALAR DÜZENLER.ÜYELER ARASINDAKI ILETIŞIMI SAĞLAR.

B. ÜYELER VE ILGILI KIŞILER ARASI TANIŞMAYI VE DAYANIŞMAYI KOLAYLAŞTIRMAK IÇIN OLANAK VE YER SAĞLAR, BUNLARI IŞLETIR YA DA IŞLETTIRIR.

C. SERGI VE YAYINLAR YOLUYLA NITELIKLI TASARIMLARI TANITIR, DESTEKLER, BU YOLLA ÜRETICIYI, TÜKETICIYI VE KULLANICIYI BILINÇLENDIRIR.KENDI BIRIMLERI IÇERISINDE SOMUT YAYINLAR YAYINLAYARAK ETKINLIKLERE DÜNYADA NELER OLDUĞUNA ILGINÇ TASARIMLARA DAIR ÜYELERI BILINÇLENDIRIR KENDI ÜYELERININ YAYIN YAPMASINA GENEL KURUL DENETIMINDE IZIN VERILIR.

D.ENDÜSTRIYEL TASARIMCI YETIŞTIREN EĞITIM KURUMLARI ILE ILIŞKILER KURARAK ÖĞRENCILERIN GELECEKTEKI MESLEKLERINE UYUMLARINI KOLAYLAŞTIRMAK IÇIN GEREKLI ÇALIŞMA, ARAŞTIRMA, ANKET VE DÜZENLEMELER YAPAR, STAJ VE IŞ OLANAKLARI SAĞLAR.EĞITIM KURUMLARINDA KULÜP VE KURULUŞ KURMAYA TEŞVIK EDER.

E. KENDI ALANINDAKI ÇEVRE SORUNLARINI ÇÖZÜME YARDIMCI OLACAK ÇALIŞMALAR YAPAR.

F. ÜYELERIN VE ILGILI KIŞILERIN YARARLANABILMESI IÇIN ÇAĞIMIZ GEREKLERINE UYGUN BIR BELGELIK, KÜTÜPHANE VE MÜZE KURAR, GELIŞTIRIR; HER TÜRLÜ GÖRSEL-IŞITSEL YAYINDAN YARARLANMAK VE YAPIMINI SAĞLAMAK IÇIN ÇALIŞIR.

G. ENDÜSTRIYEL TASARIMCILARIN, MESLEKI ÇALIŞMALARININ STANDARTLARINI BELIRLER VE BU ÇALIŞMALARIN ENTA TARAFINDAN HAZIRLANAN TIP SÖZLEŞMELERE UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESINI TEŞVIK EDER.

H. AMACINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN TICARI VE IKTISADI IŞLETMELER KURAR. AMAÇ VE KONUSUNA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TAŞINIR/TAŞINMAZ MALA SAHIP OLUR. BUNLAR ÜZERINDE HER TÜRLÜ TASARRUFTA BULUNABILIR. BU HAKLARI SONA ERDIREBILIR, DEĞIŞTIREBILIR, BUNLARLA ILGILI SÖZLEŞMELERI VE HER TÜRLÜ RESMI, HUKUKI, MALI IŞLEMLERI YAPABILIR. TAM ZAMANLI, YARI ZAMANLI, GEÇICI VE STAJYER ÇALIŞAN ISTIHDAM EDEBILIR.

I. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI NITELIK TAŞIYAN VEYA DIĞER ÜLKELERDE FAALIYET GÖSTEREN DERNEKLER, VAKIFLAR VE TÜRK HUKUK MEVZUATININ IZIN VERDIĞI DIĞER KURULUŞLARLA IŞBIRLIĞI YAPAR, BU KURULUŞLARA ÜYE OLABILIR.

J. YARDIM TOPLAMA KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HÜKÜMLERI ILE TÜZÜK HÜKÜMLERINE UYGUN OLARAK YARDIM VE BAĞIŞ TOPLAR, ŞARTLI VE ŞARTSIZ VASIYETLERI KABUL EDEBILIR.

K. DERNEK, AMACI ILE ILGISI BULUNAN VE KANUNLARLA YASAKLANMAYAN ALANLARDA, DIĞER DERNEKLERLE VEYA VAKIF, SENDIKA VE BENZERI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARIYLA ORTAK BIR AMACI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN DERNEK YÖNETIM KURULU KARARI ILE TOPLULUKLAR OLUŞTURABILIR.

L. ÜYELERINI BILGILENDIRMEK VE ILETIŞIMI SAĞLAMAK, FAALIYETLERININ TANITILMASI, DUYURULMASI VE YAYILIMI IÇIN BILGI IŞLEM MERKEZLERI KURAR VE ÇALIŞTIRIR, GÜNCEL ORTAMLARA (CD, DVD VB.) KAYIT YAPAR, KÜRESEL AĞ SITESI VE BENZERI SISTEMLER OLUŞTURUR, HER TÜRLÜ SÜRELI VE SÜRESIZ DERGI, GAZETE VE BROŞÜR, KITAP GIBI BASILI VEYA YAZILI VEYA GÖRSEL YAYIN YAPAR, EĞITIM KURUMU KURABILIR VE IŞLETEBILIR. RADYO VE TELEVIZYON GIBI YAYIN ARAÇLARINDAN YARARLANIR; TOPLANTILAR, KURSLAR, SEMINERLER, KONFERANSLAR, KONGRELER VE PANELLER DÜZENLER; YERLI VE YABANCI SERGI, FUAR VE KONGRELERE KATILMAK IÇIN GEREKLI GIRIŞIMLERDE BULUNUR.

M. ENDÜSTRIYEL TASARIM MESLEĞININ STANDARTLARININ BELIRLENMESINE YARDIMCI OLMAK AMACIYLA ILGILI MESLEKI YETERLILIK KURUMU GIBI KURUM VEYA KURULUŞLARA BAŞVURMAK.

N. TÜM BU ÇALIŞMALAR DOĞRULTUSUNDA ULUSAL TASARIM GELENEĞINI OLUŞTURMAK VE ÇAĞDAŞ ANLAMDA ETKIN BIR “TASARIM KONSEYI” KURMAK IÇIN ÇALIŞIR. BU AMAÇLA DIĞER KURULUŞLARLA (DERNEK, VAKIF, FEDERASYON, ODALAR, BIRLIKLER GIBI) IŞBIRLIĞI YAPABILIR, DERNEKLERE VE FEDERASYONLARA ÜYE OLABILIR, VAKIF VEYA FEDERASYON KURUCUSU OLABILIR.

O. YÖNETIM KURULU DERNEĞIN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA IÇ YÖNETMELIKLER HAZIRLAR VE KURULLAR OLUŞTURUR.

MADDE 8                                            : DERNEK, DERNEKLER KANUNU’NUN YASAKLADIĞI TÜM DURUM VE EYLEMLERDEN KAÇINIR.

Tüzüğü İndir