Tüzük

Endüstriyel Tasarımcılar Derneği Dernek Tüzüğü

Bölüm 1

Derneğin Adı, Derneğin Kısa Adı, Merkezi, Amacı, Amblemi

Madde 1: Derneğin Adı: Endüstriyel Tasarımcılar Derneği

Madde 2: Kısa Adı: ENTA

Madde 3:Şubesi: Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere ve yayılım politikasına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler açabilir veya Genel Kurul kararıyla kapatabilir. 

Madde 4: Merkezi: İstanbul

Madde5: Derneğin Amacı: Endüstriyel tasarım mesleğini topluma tanıtmak üyelerinin hak ve yetkilerini oluşturmak ve korumak, mesleki gelişimleri ve yenilikleri takip etmek, üyeler ve diğer meslek alanları arasında iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek, topluma tasarlanmış nitelikli ürünler sunulmasını sağlamaktır.

Madde 6: Faaliyet Alanı: Derneğin amaçlarını hayata geçirmek adına endüstriyel tasarım ile ilgili kurum/kuruluş, üretici, meslektaş ve son kullanıcıyla ulusal  ve uluslararası teorik ve pratik faaliyetlerle ilintilidir.

Tüzüğü İndir